görünməz

görünməz
sif.
1. Görünməmiş, bu vaxta qədər olmamış; qəribə, təəccüblü, əcaib. <Nəbi:> Heç görünməz iş? . . . Udubdur! S. S. A..
2. Görünməyən, açıqda olmayan, gizli. . . Kimisi örtülü bazarın görünməz bir guşəsində öz ticarət yerini rahatlayırdı. S. R.. Sanki görünməz . . bir əl uzanaraq Mayanın qanadlarını doğrayıb yerə tökmüşdü. M. İ.. Görünməz olmaq – gözdən itmək, daha görünməmək. Qaranlıqda görünməz olmaq. – Günəş dağlar arasına keçərək görünməz olduqda mən də şəhərə daxil oldum. S. S. A.. Qaraltılar uzaqlaşıb görünməz oldular. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • görünmə — «Görünmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görünmək — f. 1. Gözlə qavranılmaq, göz qarşısına çıxmaq, nəzərə çarpmaq. Uşaq kimi görünmək. – Qonşu toyuğu qaz görünür qonşuya; Seyyid, öz yarıvı tut, özgə nigarı nə gərəkdir. S. Ə. Ş.. Ancaq sol tərəfdə vağzalın çıraqları parlaq görünürdü. S. M. Q..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görünmədən — z. Yayınaraq, gözə çarpmadan, gizli, başqası görmədən. Kimsəyə görünmədən getdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözəgörünməz — sif. 1. Gözlə görülə bilməyən; gizlənmiş, görünməyən. <Pərişan atasına:> Yox, o adət arvadı gözəgörünməz bir çadra altında çürüdür. M. İ.. Bir az sonra bütün dərə gözəgörünməz müxtəlif quşların səsi ilə dolmuşdu. Ə. M.. 2. Həqiqətdə mövcud… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözəgörünməzlik — is. Gözə görünməmə, gözlə görünməsi mümkün olmama, mövcud olmama; xəyalilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ay — 1. is. 1. Yer kürəsinin peyki olub, onunla birlikdə Günəşin ətrafında fırlanan və gecələr inikas edən Günəş işığı ilə işıqlanan göy cismi. Ay işığı. Ayın batması. – . . Ay buludlar arasından siyrilib çıxdı. M. Hüs.. // məc. Gözəlin camalına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəlmək — f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək bir yerə varmaq, çatmaq, yetişmək. Öz evimizə gəldik. Kinodan çıxıb mehmanxanaya gəldilər. – <Hacı Bağır:> Hə, axund, de görək nə xəbər ilə gəlmisən? H. N.. // Üzü danışana tərəf hərəkət etmək, yerimək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təcəssüm — ə. 5.GW 1) cisim kimi görünmə; 2) görünmə, göz önündə canlanma, gözünə görünmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”